Cổng thông tin điện tử

Hội đông y tỉnh khánh hòa

Địa chỉ: 01 Sinh Trung, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Giới thiệu

 

35 NĂM HỘI ĐÔNG Y KHÁNH HOÀ

Ngày 10 tháng 7 năm 1982 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Khánh ký Quyết định số 41/QĐ-TU thành lập Hội y học cổ truyền tỉnh Phú Khánh. Sau chia tách thành 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa năm 1989 đến nay, Hội ở 2 tỉnh vẫn liên tục hoạt động. Ở Khánh Hòa, Hội chính thức đổi tên thành Hội Đông y từ năm 2001.

Năm nay 2017 Hội Đông y Khánh Hòa tròn 35 tuổi. Ba mươi lăm năm là cực ngắn so với lịch sử mấy nghìn năm nền y học Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc trong quá trình dựng nước và giữ nước; nhưng 35 năm ấy đã ghi dấu biết bao sự kiện và con người đã góp phần trong quá trình xây dựng và trưởng thành của Hội Đông y Khánh Hòa. Qua quá trình đó, ngày hôm nay Hội đã tỏ rõ là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp, sử dụng chuyên môn y học cổ truyền chữa bệnh giúp đời; kế thừa, bảo tồn, phát huy vốn quý y học cổ truyền, một di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc, song song đó Hội đã thực hiện công tác dân vận của Đảng trong giới Đông y trên mặt trận đại đoàn kết toàn dân nhằm mục tiêu chung xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, xã hội chủ nghĩa.

IMG_2432-PCT 2

Nếu hiểu “Hội” theo nghĩa tức là tập hợp nhiều người cùng chí hướng làm việc với nhau để đạt một mục đích chung nào đó thì chắc hẳn từ lâu lắm ở Khánh Hòa đã có các hình thức “hội” của những người làm nghề Đông y, họ nhóm lại với nhau để cùng giúp đỡ và bênh vực quyền lợi cho nhau trong nghề nghiệp. Nhưng tất cả đó đều chưa có cơ cấu tổ chức và nội dung hoạt động giống như Hội Đông y Khánh Hòa ngày hôm nay.

Người Khánh Hòa còn nhớ, cho đến những năm cận trước 1975, đất này chưa có một hội cách mạng nào được hoạt động công khai. Hội Đông y cũng vậy, mặc dù ở miền Bắc và những vùng giải phóng đã có tổ chức tiền thân của Hội Đông y hoạt động từ năm 1946, tính từ lúc Hội nghiên cứu Nam dược được thành lập theo Nghị định số 337/NV-PC do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cù Huy Cận ký ngày 22/8/1946 [1]. Thuở ấy, giới Đông y Khánh Hòa chủ yếu là những lương y gia truyền hành nghề ở những thị tứ; một số có văn bằng/ chứng chỉ Đông y của chính quyền cũ. Những tiệm thuốc Bắc lớn thường là của người Hoa. Ở các địa phương lẻ tẻ có các lương y chẩn mạch, kê đơn để bệnh nhân đem đến tiệm lấy thuốc; một số cụ đồng thời cũng là thầy Nho. Còn có những thầy lang chữa bệnh bằng thuốc Nam. Nhìn chung, giới Đông y lúc bấy giờ hầu như hoạt động cá thể, “hội” có chăng chỉ là những nhóm tương trợ, họ hành nghề như là công việc kiếm sống và/ hoặc giúp đỡ bà con lao động nghèo.

Sau 30 tháng 4 năm 1975, do hoàn cảnh lúc mới giải phóng công việc bề bộn nên công tác y tế lúc này chủ yếu là mảng Tây y, còn Đông y chưa có điều kiện hoạt động trong hệ thống Nhà Nước, chủ yếu một số lương y tên tuổi hoạt động tự phát là chính.

Ngày 03/11/1975, Bộ Chính trị có Nghị quyết số 254/NQ-TW hợp nhất 2  tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa thành tỉnh Phú Khánh. Ngành Y tế ngày càng được củng cố, thành ra cần thiết phải tập hợp mảng y học cổ truyền dân tộc để cùng phối hợp chăm lo sức khỏe cho nhân dân.

Năm 1978, Trung ương  chỉ thị cho các tỉnh phía Nam thành lập Hội đồng Đông y tư vấn cho Ty Y tế để phát triển công tác y học cổ truyền dân tộc. Theo đó, ngày 20/9/1978, Trưởng ty Y tế Phú Khánh, BS. Trần Nhật Thăng ký quyết định thành lập Hội đồng Đông y tỉnh Phú Khánh gồm 9 vị do BS. Huỳnh Tấn Chức, Phó Trưởng ty làm Chủ tịch Hội đồng. Sau 4 năm hoạt động từ tháng 6/1978 đến tháng 7/1982, Hội đồng Đông y đã giúp Ty Y tế điều tra nắm lại toàn bộ lực lượng lương y, lương dược trong toàn tỉnh.

Ngày 30/9/1981, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị 118/CT-TW về việc củng cố tổ chức và tăng cường công tác của Hội y học cổ truyền dân tộc Việt Nam trong giai đoạn mới; quyết định đổi tên “Hội Đông y Việt Nam” thành “Hội y học cổ truyền dân tộc Việt Nam”, gọi tắt là “Hội y học dân tộc Việt Nam”, đồng thời cho phép các tỉnh phía Nam thành lập Hội y học dân tộc. Trên cơ sở đó, ngày 10/7/1982, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Khánh ra Quyết định số 41/QĐ-TU về việc thành lập Hội y học cổ truyền tỉnh Phú Khánh, chỉ định Ban chấp hành lâm thời gồm 21 vị  do đồng chí Phan Công, Phó Trưởng ty Y tế Phú Khánh làm Chủ tịch. Sau một thời gian do cụ Phan Công sức khỏe yếu không tham gia được nên Ban chấp hành lâm thời đã đề nghị Lương y Võ Bá Lộng thay thế giữ chức Chủ tịch Hội.

Gần 3 năm hoạt động kể từ ngày thành lập, Hội y học dân tộc Phú Khánh ngày một phát triển. Hệ thống hội được hình thành từ tỉnh đến cơ sở xã phường. Đội ngũ hội viên phát triển. Các lương y, lương dược đã được vào Hội để hoạt động. Phong trào Đông y của tỉnh đã được củng cố bước đầu, phối hợp với Sở Y tế phục vụ sức khỏe nhân dân ngày một tốt hơn.

Ngày 08/10/1984, Hội y học dân tộc Phú Khánh đã tiến hành Đại hội Đại biểu lần thứ nhất tại thành phố Nha Trang, bầu ra Ban chấp hành gồm 19 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết, do Lương y Võ Bá Lộng làm Chủ tịch.

Đến tháng 12/1987 trong Ban chấp hành Tỉnh Hội đã có 3 vị nghỉ chế độ về hưu trí là Lương y Võ Bá Lộng- Chủ tịch Tỉnh Hội, Bác sĩ Huỳnh Tấn Chức- Phó Chủ tịch và ông Cung Giữ Phú- Phó Chủ tịch. Lúc này trong lãnh đạo còn Dược sĩ Phan Đây- Phó Chủ tịch Thường trực kiêm nhiệm toàn bộ hoạt động của Hội.

Ngày 04/3/1989 có Quyết định số 83/BCT của Bộ Chính trị Trung ương Đảng CSVN cho tách tỉnh Phú Khánh trở lại thành 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Tiếp đó vào tháng 6/1989 Quốc Hội họp và có Quyết định của Nhà Nước về chia tách tỉnh Phú Khánh như trên. Do vậy, Hội y học dân tộc Phú Khánh cũng chia tách từ đây để hình thành 2 Hội y học dân tộc Phú Yên và Khánh Hòa.

Việc phân chia được thực hiện theo văn bản số 394/TB-TC của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Khánh, theo ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết ngày 05/6/1989, như sau:

– Giao cho Bác sĩ Trần Nhật Thăng, Giám đốc Sở Y tế Phú Khánh phụ trách Sở Y tế Phú Yên chịu trách nhiệm cử người nhận phần bàn giao của Hội y học dân tộc Phú Khánh cho Hội y học dân tộc Phú Yên;

– Giao cho Dược sĩ Phan Đây, Phó Chủ tịch Hội y học dân tộc Phú Khánh nay làm Phó Chủ tịch thường trực Hội y học dân tộc Khánh Hòa,

Ngày 25/6/1989 có Quyết định của Tỉnh ủy Khánh Hòa phân công Dược sĩ Phan Đây phụ trách Hội y học dân tộc Khánh Hòa, chuẩn bị triển khai các mặt công tác của Hội.

Ngày 27/6/1989, 2 bộ phận của Tỉnh hội 2 tỉnh đã bàn bạc thống nhất việc chia tài sản để tạo điều kiện cho 2 Hội về nơi mình tiếp tục hoạt động.

Ngày 30/6/1989, Tỉnh Hội y học dân tộc Phú Khánh chính thức cáo chung, nhưng 2 Hội anh em Phú Yên và Khánh Hòa đã được chuẩn bị cơ bản nên ngay hôm sau từ 01/7/1989 đã vững vàng tiếp tục hoạt động cho đến ngày hôm nay.

Trên đây là toàn cảnh về Hội giai đoạn lịch sử từ ngày quê hương giải phóng 1975 đến 01/7/1989, ngày đầu tiên của Hội Đông y Khánh Hòa tách ra hoạt động.

Như vậy, Hội Đông y Khánh Hòa ngày hôm nay (2017) đã tròn 35 tuổi, có tiền thân là Hội y học cổ truyền dân tộc tỉnh Phú Khánh, là một hội cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức và lãnh đạo. Sau khi tách tỉnh năm 1989 thì Hội cũng tách theo. Từ năm 2001, giống như trên toàn quốc, Hội y học cổ truyền dân tộc Khánh Hòa đã đổi tên thành Hội Đông y Khánh Hòa.

Từ ngày thành lập đến nay, Hội luôn được các cấp lãnh đạo quan tâm, thể hiện qua đường lối, chính sách của Đảng và Nhà Nước về phát triển y học cổ truyền và xây dựng Hội Đông y. Nhất là trong 10 năm gần đây đã có nhiều chủ trương, chính sách tạo điều kiện để Hội Đông y hoạt động có hiệu quả. Về phía Trung ương Hội, đã có nhiều chương trình hoạt động mới mẻ và nhiều văn bản chỉ đạo kịp thời nên theo đó nội dung hoạt động của Tỉnh Hội được phong phú hơn.

Thực hiện tôn chỉ là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của công dân Việt Nam hành nghề Đông y, Đông dược, hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh bằng Đông y; kế thừa, bảo tồn, phát huy, phát triển di sản văn hóa dân tộc thuộc lĩnh vực Đông y, trong 35 năm qua, nhất là 28 năm từ ngày tách tỉnh, cán bộ hội viên Đông y Khánh Hòa đã khắc phục nhiều khó khăn, phấn đấu thực hiện đạt được những thành tựu nổi bật như sau:

Về công tác tổ chức Hội:

Từ khi tách tỉnh năm 1989 đến nay Hội đã trãi qua 6 lần Đại hội, lần gần nhất là Đại hội nhiệm kỳ VI (2015- 2020) vào ngày 09/12/2015.

Hệ thống tổ chức Hội duy trì 17 thành viên gồm 6 hội Khối các huyện/ thị/ thành hội và 11 chi hội Khối các chi hội trực thuộc. Tính đến 30/5/2017, tổng số hội viên là 691 người, trong đó hội viên chính thức là 496 người, hội viên liên kết là 136 người.

Nhìn chung 35 năm qua hệ thống tổ chức Hội phát triển ổn định, sinh hoạt Hội có nề nếp, Quy chế hoạt động được chấp hành nghiêm túc, từ đó triển khai mọi nhiệm vụ công tác Hội đạt được kết quả tốt đẹp tuy rằng tuyến cơ sở vẫn còn nhiều thiếu thốn

Về công tác thông tin, tuyên truyền

Hàng năm vào các ngày kỉ niệm lớn của đất nước và của Ngành Đông y, các cấp Hội đều tổ chức kỉ niệm trang trọng, thông qua đó cùng các lớp tập huấn bồi dưỡng công tác Hội, cán bộ hội viên có dịp ôn lại truyền thống y học cổ truyền Việt Nam, học tập y đức, y thuật của các bậc tiên y, 9 điều Y húấn cách ngôn của Hải Thượng Lãn Ông, 12 điều qui định về y đức của Bộ Y tế, thấm nhuần lời bác Hồ dạy: “Lương y như từ mẫu”. Các phương tiện tuyên truyền, liên lạc được phong phú hoá từ các văn bản truyền thống, các Bản thông tin nội bộ đến các phương tiện thư điện tử, website (http://hoidongykhanhhoa.com).

Qua các hoạt động đó cán bộ hội viên các cấp đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức: chấp hành tốt đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà Nước, thấy rõ vai trò nòng cốt của Hội trong việc phát triển Đông y tỉnh nhà; từ đó rèn luyện y đức, nâng cao y thuật để phục vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Về cơ sở vật chất

Tỉnh Hội và 6 hội cấp huyện/thị/thành phố đều có trụ sở làm việc, có nơi rất khang trang như Nha Trang, Cam Ranh, Cam Lâm; được trang bị đầy đủ các phương tiện văn phòng tối thiểu để hoạt động. Gắn với trụ sở các cấp hội là các phòng chẩn trị hàng ngày phục vụ sức khỏe cho cộng đồng. Tuy nhiên, đại đa số các hội hay chi hội xã/ phường thì chưa có trụ sở làm việc.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao tay nghề cho hội viên

Cho đến năm 1999 đã thực hiện 45 lớp bồi dưỡng chuyên môn y học cổ truyền các loại cho trên 1.315 học viên; 4 lớp lương y thừa kế 3 năm cho 149 học viên; giới thiệu 234 hội viên đi đào tạo, bồi đưỡng các lớp lương y phân khoa – phân hạng, sơ- trung cấp YHCT, chuyên tu bác sĩ YHCT; cử đi đào tạo 1 tiến sĩ ở nước ngoài, 1 thạc sĩ, 1 bác sĩ chuyên khoa II.

Từ năm 1999 về sau việc mở lớp bồi dưỡng chuyên môn bị chững lại do theo qui định thì các chứng chỉ của Hội cấp không được chấp nhận để đăng ký hành nghề nên không thu hút được học viên. Việc bồi dưỡng chuyên môn lúc này thường được thực hiện lồng ghép vào các lớp tập huấn công tác hội.

Hàng năm, Tỉnh Hội tổ chức các buổi tập huấn để phổ biến cho cán bộ hội viên các chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà Nước về Đông y, về nghiệp vụ công tác hội và chuyên môn y học cổ truyền. Công tác bồi dưỡng được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, qua nhiều kênh thông tin của Hội như Bản tin, các tuyển tập chuyên đề, các Hội nghị thừa kế tâm đắc, động viên hội viên đọc Tạp chí Đông y của Trung ương Hội và đưa vào tiêu chí thi đua hàng năm. Đồng thời Tỉnh Hội chuyển kịp thời các thông báo chiêu sinh của các Trường, Viện Trung ương có chức năng đào tạo để hội viên nắm bắt cơ hội học tập. Các hội viên ngoài khả năng tự nghiên cứu còn vận động con em theo học các lớp Y sỹ Đông y tại các trường như Trường Lê Hữu Trác TP Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Y tế tỉnh.

Hoạt động bồi dưỡng, kèm cặp tay nghề như nói trên là sự cố gắng lớn của các cấp Hội nhằm không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ hội viên, góp phần đáp ứng yêu cầu phục vụ trước mắt cũng như lâu dài của Hội, giải quyết được một phần nhân lực kế cận, là bước đi đúng hướng, thiết thực hướng về hội viên, nhất là hội viên trẻ, để xây dựng Hội ngày một phát triển. Kết quả trung bình mỗi năm các cấp Hội tổ chức được 36 lớp bồi dưỡng chuyên môn, thu hút 540 lượt hội viên tham dự. đa số được tổ chức tại cơ sở và các hội nghị tập huấn hàng năm tại Tỉnh Hội.

Về công tác khám chữa bệnh

Khám chữa bệnh là một công tác đặc thù, thường xuyển, là nội dung trọng tâm trong nhiệm vụ phát triển Hội. Bám sát mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, gắn việc chữa bệnh với phòng bệnh; điều trị bằng những phương pháp Đông y, kết hợp YHCT và YHHĐ; thúc đẩy hoạt động hành nghề và truyền nghề cho thế hệ trẻ theo chỉ đạo của Trung ương Hội Đông y Việt Nam.

35 năm qua đội ngũ thầy thuốc của Hội Đông y đã có nhiều đóng góp trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, không để xảy ra sai sót nghiêm trọng trong chuyên môn, chấp hành đúng quy định pháp luật về hành nghề nên được cán bộ, nhân dân ngày càng tin tưởng. Bình quân mỗi năm khám điều trị cho khoảng 55.230 lượt bệnh nhân.

Khám chữa bệnh kết hợp công tác từ thiện, miễn giảm phí luôn được các cấp Hội coi là một trong những trọng tâm công tác hàng năm, đã trở thành hoạt động thường xuyên, là một truyền thống tốt đẹp của tổ chức Hội Đông y, được đưa vào chỉ tiêu thi đua khen thưởng trong Hội. Qua công tác này, hàng năm đã giúp đỡ cho khoảng 23.000 người thụ hưởng, tổng số tiền từ thiện khoảng trên 1,6 đồng mỗi năm. Trên thực tế các con số trên còn cao hơn nữa do có 1 số giá trị làm từ thiện chưa được tính vào như tham gia các quỹ xã hội do Mặt trận Tổ quốc chủ xướng, có nhiều cá nhân giàu lòng nhân ái, làm việc thiện mà không màng báo công.

Không gian triển khai khám chữa bệnh từ thiện không những chỉ ở tại chỗ các Phòng chẩn trị mà còn vươn đến những địa chỉ khó khăn, các xã nông thôn, miền núi, hải đảo, để khám bệnh, tặng quà, phát thuốc miễn phí, liên hệ mổ mắt miễn phí cho bệnh nhân, tặng xe lăn, phát gạo, v,v…

Về công tác tâm đắc thừa kế

   Công tác thừa kế tâm đắc những bài thuốc hay, cây thuốc quý ngoài ý nghĩa giữ gìn di sản quí giá của nền Đông y còn thiết thực nâng cao được trình độ chuyên môn nghề nghiệp cho hội viên. Được duy trì dưới nhiều hình thức như trao đổi trong sinh hoạt chuyên môn ở chi hội, gửi bài viết cho Bản tin hay website của Tỉnh Hội và các hội nghị tâm đắc cấp huyện/thị/thành phố và cấp tỉnh. Tỉnh Hội đã tập hợp hơn 300 bài thuốc kinh nghiệm, năm 2013 tuyển chọn lần thứ nhất được 171 bài. Có 8 đầu sách các bài thuốc kinh nghiệm, 2 tập san chuyên đề các hội nghị tâm đắc thừa kế. Đã tiếp nhận 6 tuyển tập những bài thuốc tâm đắc cá nhân của 6 Lão lương y đã tự nguyện công hiến cho đời sau. Năm 2006, Tỉnh Hội Khánh Hòa đã xét công nhận được 7 “Lương y giỏi cấp tỉnh” và trong số đó được Trung ương Hội công nhận một “Lương y giỏi cấp quốc gia”.

Về công tác nghiên cứu khoa học

          Mặc dù điều kiện khó khăn nhưng Họi vẫn có gắng tham gia công tác nghiên cứu khoa học và đề tài sáng kiến. Những đề tài nghiên cứu ở cơ sở là các chuyên đề tâm đắc có giá trị ứng dụng trên lâm sàng. Năm 2007 Hội có 1 đề tài nghiê cứu khoa học cấp tỉnh được được UBND tỉnh nghiệm thu và Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quốc gia cấp Số đăng ký (2009-58T-528/KQNC). Tham gia các Hội đồng xét duyệt đề cương, Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, Nhiều đơn vị duy trì khá tốt phong trào sáng kiến, có nhiều đề tài cấp cơ sở như các chi hội bệnh viện, Văn phòng Tỉnh Hội, Thành Hội Nha Trang.

Về công tác dược liệu, thuốc Nam,bảo tồn,phát triển nguồn dược liệu

Hội đã vận động duy trì phong trào trồng thuốc Nam, xây dựng vườn/ khóm thuốc mẫu, đưa công tác này vào chỉ tiêu thi đua hàng năm. Đến tháng 6 năm 2017 cả tỉnh có 114 vườn thuốc mẫu tại cơ sở, trồng những cây thuốc Nam trị các chứng thông thường. Nhưng nhìn chung cả tỉnh thì việc khai thác, thu mua, nuôi trồng và chế biến dược liệu, thuốc Nam còn hạn chế.

Các cấp Hội hướng dẫn nhân dân biết trồng và sử dụng một số cây thuốc Nam thông dụng để điều trị những bệnh thông thường, trồng các loại cây vừa làm cảnh vừa làm thuốc, vườn/ khóm thuốc mẫu, thực hiện phương châm “ Thầy tại nhà, thuốc tại chỗ” xây dựng  “tủ thuốc xanh” trong mỗi gia đình. Một số đơn vị Hội cơ sở đã kết hợp tốt với Trạm y tế địa phương xây dựng vườn thuốc mẫu tại trạm. Một số hội viên chuyên sử dụng thuốc Nam đã tự tổ chức thu hái từ thiên nhiên và trồng tại vườn nhà. Một số cơ sở tôn giáo có phòng chẩn trị YHCT, chuyên châm cứu và dùng thuốc Nam đã tổ chức, vận động thu hái thuốc Nam đem đến đóng góp từ thiện.

Hội đã góp phần cùng Sở Y tế, Sở Khoa học Công nghệ khảo sát cây Xáo tam phân, một đề tài thu hút nhiều chú ý từ năm 2012; tham mưu cho Sở Y tế xây dựng dự án phát triển dược liệu Khánh Hòa giai đoạn 2014- 2020 và những năm tiếp theo; hợp tác với Công ty Yến sào Khánh Hòa nghiên cứu ứng dụng các dược liệu biển Khánh Hòa như sản phẩm “Dược tửu Hải mã Yến sào Khánh Hòa”; duy trì chương trình “Đông y hướng ra cộng đồng”, phối hợp với Đài phát thanh truyền hình Khánh Hòa giới thiệu những cây thuốc bài thuốc Nam thông dụng. Website của Tỉnh Hội cũng là một kênh tuyên truyền thuốc Nam trong khuôn khổ chương trình “Đông y hướng ra cộng đồng” của Tỉnh Hội; phổ biến những văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà Nước về thuốc Đông dược; tham gia tư vấn xét duyệt các đề tài nghiên cứu trồng Sa nhân tím, Ba kích, Đinh lăng, Sâm Ngọc linh, bảo tồn nguồn gen dược liệu trong tỉnh..

Về mối quan hệ với ngành Y tế

Hội giữ mối quan hệ phối hợp tốt với Ngành y tế. Ban châp hành Hội các cấp đều có cán bộ ngành y tế tham gia.

Ngày 31 tháng 5 năm 2017, Hội và Sở đã ký kết Quy chế liên tịch số 47/QCLT-SYT-HĐY về mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa Sở Y tế và Hội Đông y tỉnh trong công tác kế thừa, bảo tồn và phát triển y, dược cổ truyền tỉnh Khánh Hòa. Quy chế nêu rõ mối quan hệ giữa Sở Y tế và Hội dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau trong việc thực hiện công tác kế thừa, bảo tồn và phát triển nền y, dược cổ truyền Việt Nam, phục vụ sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Quy chế nêu rõ sự phân công trách nhiệm giữa Sở và Hội phối hợp hoạt động trong các lĩnh vực thông tin, truyền thông, báo cáo, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về y dược cổ truyền, kế thừa, bảo tồn, phát triển y dược cổ truyền, quản lý Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, nghiên cứu, đào tạo, hợp tác quốc tế, thi đua khen thưởng và công tác tổ chức, Tỉnh Hội động viên hội viên dự các lớp tập huấn của Sở Y tế; phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế trong công tác giảng dạy; các phối hợp trong nghiên cứu, phát triển dược liệu. Ngành Y tế mời đại diện Hội tham gia các đoàn kiểm tra hành nghề y học cổ truyền tư nhân, lồng ghép Phòng Chẩn trị Đông y vào hoạt động tại Trạm y tế, xây dựng vườn thuốc mẫu. Tham gia các hoạt động khác như kế hoạch hoá gia đình, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm…..

Về các hoạt động xã hội, thực hiện vai trò thành viên Mặt trận TQVN

Là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội tham gia đầy đủ các phong trào do Mặt trận khởi xướng. Ngoài khám điều trị, miễn giảm phí tại chỗ, các cấp hội còn tổ chức các đợt khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí, phát quà từ thiện ở các vùng sâu, vùng xa, hải đảo như đã nêu ở phần trên.

Về những khen thưởng đã nhận được

Qua 35 năm, các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn thể đã dành cho tập thể, cán bộ, hội viên Đông y Khánh Hòa nhiều khen thưởng, tiêu biểu là 5 Huân chương lao động, trong đó có HCLĐ hạng nhất nhận năm 2010, 3 Bằng khen của Thủ tướng, 13 Cờ thi đua xuất sắc và hàng trăm Bằng khen của Trung ương Hội và UBND tỉnh; đã có 2 “Thầy thuốc ưu tú” và trên 234 Kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp Đông y”.

Trên đây là những thành tựu nổi bật nhưng bên cạnh đó vẫn tồn tại nhiều hạn chế cần được giải quyết trong giai đoạn tới. Khó khăn về nhân lực và cơ sở vật chất là dai dẵng, cần sự quan tâm thực sự của các cấp lãnh đạo mới giải quyết được từng bước. Tình hình kinh tế- xã hội diễn biến phức tạp, tác động đến nhiều hội viên Đông y, nên nếu Hội Đông y không kịp thời đổi mới phương thức hoạt động, thực sự đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của hội viên thì chắc chắn sẽ khó khăn trong việc tập hợp họ, kéo theo khó khăn trong phát triển Hội. Trong thực tiễn đã bộc lộ các hạn chế chủ quan nội tại của Hội như nhiều cơ sở hội không có chương trình hoạt động cụ thể, quy chế hoạt động đã có nhưng khi có vi phạm thì thiếu biện pháp chế tài, nhiều hội viên có kinh nghiệm gia truyền rất quý báu nhưng vì không có bằng cấp chuyên môn nên không được hành nghề hợp pháp để phát huy tay nghề, việc bồi dưỡng chuyên môn cho hội viên chưa thật sự đạt yêu cầu, các phong trào thi đua có khi chưa thật sự là động lực thúc đẩy hoạt động hội, các hình thức khen thưởng có khi chưa thật sự hợp lý, việc bảo tồn, thừa kế những kinh nghiệm tâm đắc y học cổ truyền còn nhiều bất cập, v.v…

35 năm nhìn lại, người hội viên Đông y Khánh Hòa thấy rõ Hội mình là một Hội cách mạng do Đảng tổ chức và lãnh đạo, có vai trò nòng cốt trong sự nghiệp phát triển Đông y tỉnh nhà; rất trân trọng tự hào, ghi ân những thế hệ đi trước đã để lại di sản về những thành tựu đạt được nhưng đồng thời thấy rõ những hạn chế đặt cho mình nhiệm vụ phải phấn đấu khắc phục, tiếp tục vươn lên, đưa sự nghiệp của Hội Đông y tiếp tục phát triển bền vững gắn với sự phát triển chung Khánh Hòa và cả nước./.

[1] Liền đó, thời kỳ thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta, Hội nghiên cứu nam dược đổi tên là Hội Đông y cứu quốc. Đến ngày 03/6/1957 Bộ Nội vụ ban hành Nghị định 399/NV-DC-NĐ tái thành lập Hội Đông y Việt Nam ở 32 tỉnh từ Vĩnh Linh trở ra.

 

TS. Nguyễn Thướng
Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Khánh Hòa

Bồi dưỡng chuyên môn

 •   VẬN KHÍ NĂM MẬU TUẤT- 2018   03/01/2018

  Mời quý vị tham khảo bài viết "Vận khí năm Mậu Tuất- 2018" của tác giả Lương y Ngô Thanh Sơn- Ủy viên Hội đồng... Xem thêm

 •   TIN VỀ LỚP BỒI DƯỠNG CHÂM CỨU NĂM 2017   02/12/2017

  Tặng hoa chào đón báo cáo viên Thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng chuyên môn cho hội viên, phổ biến kiến thức Đông y, đồng... Xem thêm

 •   TIN VỀ LỚP BỒI DƯỠNG MẠCH HỌC ĐÔNG Y   02/12/2017

  Khai giảng lớp học Thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng chuyên môn cho hội viên, phổ biến kiến thức Đông y, đồng thời triển khai... Xem thêm

 •   LIỆT MẶT   14/07/2017

  LIỆT MẶT _ Nguyên lý nội khoa Harrison _ Tái bản lần thứ 19 _ 2016 BIÊN DỊCH VÀ HIỆU ĐÍNH DR. ĐOÀN VŨ XUÂN PHÚC-... Xem thêm

 •   CÁC HUYỆT TRÊN KINH TÚC THÁI ÂM TỲ   05/05/2017

  Huyệt Tam âm giao CÁC HUYỆT TRÊN KINH TÚC THÁI ÂM TỲ Tổng hợp, biên dịch và hiệu đính MD. ĐOÀN VŨ XUÂN PHÚC MD. DƯƠNG TRỌNG... Xem thêm

 •   Y DỊCH ỨNG PHÁP   02/05/2017

  Kinh Dịch là bộ sách kinh điển của Trung Hoa. Nó là một hệ thống tư tưởng triết học của người Á Đông cổ đại. Tư tưởng triết học... Xem thêm

 •   LUẬN VỀ HUYỆT THÁI XUNG   24/04/2017

  Huyệt Thái xung   Tổng hợp, biên dịch và hiệu đính MD. ĐOÀN VŨ XUÂN PHÚC- Chi hội Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Khánh Hòa... Xem thêm

 •   CHÂM CỨU- LUẬN VỀ HUYỆT ÂM KHÍCH   21/04/2017

  Vị trí huyệt Âm khích ÂM KHÍCH HE-6 陰 郄 YĪNXÌ / YIN CLEFT BIÊN DỊCH VÀ HIỆU ĐÍNH: ĐOÀN VŨ XUÂN PHÚC- Chi hội Đông y Trường Cao đẳng... Xem thêm

 •   PHƯƠNG PHÁP CHÂM CỨU   01/03/2017

    Mời quý độc giả tham khảo bài viết "Phương pháp châm cứu" của BSCK1 Từ Đức Minh, Giảng viên Trường Cao đẳng Y tế... Xem thêm

Đông y hướng ra cộng đồng

Văn bản cần đọc

Thành viên Hội Đông Y Khánh Hòa

 • Hội ĐY huyện Vạn Ninh
 • Hội ĐY thị xã Ninh Hòa
 • Hội ĐY thành phố Nha Trang
 • Hội ĐY huyện Diên Khánh
 • Hội ĐY huyện Cam Lâm
 • Hội ĐY thành phố Cam Ranh
 • Chi hội Văn phòng & Phòng chẩn trị
 • Chi hội BV YHCT- Phục hồi chức năng
 • Chi hội BV đa khoa tỉnh
 • Chi hội BV 87
 • Chi hội Phòng khám Cựu chiến binh
 • Chi hội Cty Đông Nam dược Thiên Nam
 • Chi hội ĐY huyện Trường Sa
 • Chi hội TTYT huyện Khánh Sơn
 • Chi hội Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa
 • Chi hội Bệnh viện Giao thông Vận tải Nha Trang
 • Chi hội ĐY huyện Khánh Vĩnh